Waar kan ik een subsidie van de Europese Unie (EU) aanvragen?

U kunt als bedrijf, overheid of maatschappelijke organisatie op verschillende manieren een EU-subsidie aanvragen. Waar u de aanvraag moet indienen, hangt af van de subsidieregeling. Het kan bij de nationale overheid, het nationale bureau van de Europese Commissie of direct bij de Europese Commissie.

Call for proposal

Een Europese subsidie krijgen is meestal alleen mogelijk via ‘Call for proposal’. Dat wil zeggen dat de Europese Unie een oproep doet om voorstellen in te dienen. Belangstellenden kunnen dan een actieplan indienen dat overeenkomt met het beleidsterrein en met de gestelde voorwaarden.

Meer informatie over de Europese subsidies

De volgende websites geven meer informatie over de beschikbare EU-subsidies en hoe u de subsidie kunt aanvragen: