Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit wijziging Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer een ontwerp aan om het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten (en enkele andere besluiten) te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege de uitvoering van Europese verordening (EU) 2019/1020 over markttoezicht en conformiteit van producten. Dit ontwerp-Besluit is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit wijziging Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten (PDF | 1 pagina | 81 kB)