Verdragen Europese Unie

De basis van de Europese samenwerking zijn afspraken tussen lidstaten. Deze afspraken staan weer in een groot aantal verdragen. Het meest recente verdrag is het Verdrag van Lissabon. Het doel van dit verdrag is beslissingen in de EU efficiënter en democratischer te maken.

Verdrag van Lissabon

Het Verdrag van Lissabon verandert de eerder gesloten Europese verdragen op een aantal punten. Doel van het nieuwe verdrag is de EU efficiënter, democratischer en transparanter te maken. En de EU de middelen geven om beleid te maken op gebieden die voor de inwoners belangrijk zijn. Zoals energie, een socialer Europa, immigratie en de bestrijding van internationale misdaad en terrorisme.

Vernieuwingen Verdrag van Lissabon

De belangrijkste vernieuwingen zijn:

  • Het Europees Parlement (EP) beslist voortaan mee over bijna alle EU-wetgeving. Inclusief de jaarlijkse EU-begroting.
  • De Raad van de EU beslist op meer terreinen met meerderheden. Eerder besliste de Raad vooral unaniem.
  • Burgers krijgen meer inspraak. Sinds 1 april 2012 kunnen burgers de Europese Commissie (EC) vragen om een voorstel in te dienen. Dit kan via het Europees burgerinitiatief.
  • De EU betrekt nationale parlementen rechtstreeks bij de Europese beslissingen.
  • De Europese Raad heeft een vaste voorzitter gekregen. Sinds december 2019 is dit Charles Michel.
  • De EU heeft een hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Op dit moment vervult Josep Borrell Fontelles deze functie.

Eerdere EU-verdragen

De belangrijkste EU-verdragen die in het verleden zijn gemaakt omvatten: