Uitbreiding Europese Unie

Verschillende landen willen lid worden van de Europese Unie (EU). Kandidaat-lidstaten moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Zo moeten zij de wetten en regels van de EU overnemen.

Kandidaat lidstaten

Er zijn 9 kandidaat-lidstaten van de EU. Dit zijn landen die formeel door de Raad de status van kandidaat-lidstaat hebben gekregen. Deze landen werken al aan het opnemen van de EU-wetgeving in het nationale recht. Het gaat om:

 • Turkije;
 • Montenegro;
 • Noord-Macedonië;
 • Servië;
 • Albanië;
 • Oekraïne;
 • Moldavië;
 • Bosnië-Herzegovina;
 • Georgië.

Voordat zij lid kunnen worden van de EU moeten zij voldoen aan de criteria van Kopenhagen en alle EU-verdragen en wetgeving overnemen.

Potentiële kandidaat-lidstaten

Er is 1 potentiële kandidaat-lidstaat van de EU, Kosovo. Dit land voldoet nog niet aan de voorwaarden om de status van kandidaat-lidstaat te krijgen. 

Voorwaarden EU-lidmaatschap

Er zijn in totaal 10 landen die bij de Europese Unie (EU) willen horen. En van de Raad ook het EU-perspectief hebben gekregen. Dit zijn de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. Om lid te kunnen worden van de Europese Unie, moet een land voldoen aan 4 verschillende voorwaarden. De onderhandelingen over het lidmaatschap duren meestal vele jaren.

 • Een land moet een stabiele democratie hebben die de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de bescherming van minderheden waarborgt.
 • Een land moet een goed draaiende markteconomie hebben en opgewassen zijn tegen de concurrentie van de EU.
 • Een land moet de gemeenschappelijke wetten en regels van de EU overnemen en invoeren.
 • Toetreding van een land mag het functioneren en de ontwikkeling van de EU niet in de weg staan.

De EU beslist wanneer een land aan deze voorwaarden voldoet. Een land kan alleen lid worden van de EU als alle bestaande lidstaten daarmee instemmen.