Uitbreiding Europese Unie

In de afgelopen jaren zijn verschillende landen toegetreden tot de Europese Unie (EU). Nederland vindt dat de EU niet onbeperkt kan uitbreiden. Nieuwe lidstaten moeten voldoen aan strikte richtlijnen. 

Kandidaat lidstaten

Er zijn 7 kandidaat-lidstaten van de EU. Dit zijn landen die formeel door de Raad de status van kandidaat-lidstaat hebben gekregen en vaak al bezig zijn de EU-wetgeving in het nationale recht te verwerken, maar daar nog niet mee klaar zijn. Het gaat om:

 • Turkije;
 • Montenegro;
 • Noord-Macedonië;
 • Servië;
 • Albanië;
 • Oekraïne;
 • Moldavië.

Voordat zij lid kunnen worden van de EU moeten zij voldoen aan de criteria van Kopenhag en alle EU-verdragen en wetgeving overnemen.

Potentiële kandidaat-lidstaten

Er zijn 3 potentiële kandidaat-lidstaten van de EU. Dit zijn landen die nog niet voldoen aan de voorwaarden om te starten met de onderhandelingen voor het EU-lidmaatschap. Het gaat om:

 • Bosnië-Herzegovina;
 • Kosovo;
 • Georgië.

Voorwaarden EU-lidmaatschap

Er zijn in totaal 10 landen die bij de Europese Unie (EU) willen horen. En van de Raad ook het EU-perspectief hebben gekregen. Dit zijn de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. Om lid te kunnen worden van de Europese Unie, moet een land voldoen aan 4 voorwaarden. De onderhandelingen over het lidmaatschap duren meestal vele jaren.

 • Een land moet een stabiele democratie hebben die de rechtstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de bescherming van minderheden waarborgt.
 • Een land moet een goed draaiende markteconomie hebben en opgewassen zijn tegen de concurrentie van de EU.
 • Een land moet de gemeenschappelijke wetten en regels van de EU overnemen en invoeren.
 • Toetreding van een land mag het functioneren en de ontwikkeling van de EU niet in de weg staan.

De EU beslist wanneer een land aan deze voorwaarden voldoet. Een land kan alleen lid worden van de EU als alle bestaande lidstaten daarmee instemmen.