Wat is de Europese Unie?

De Europese Unie (EU) is een economische en politieke samenwerking van 27 Europese landen (lidstaten). Deze landen hebben aan de EU bevoegdheden gegeven om gemeenschappelijk Europees beleid te voeren.

Gemeenschappelijk Europees beleid

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid op het gebied van onder andere:

  • landbouw;
  • visserij;
  • vrije handel tussen de EU-lidstaten;
  • handelspolitiek;
  • ontwikkelingsbeleid;
  • milieu;
  • hulpverlening bij natuurrampen.

Instellingen van de Europese Unie

De EU bestaat uit de volgende instellingen:

Naast de Europese instellingen kent de EU nog een reeks aan gespecialiseerde comités en organen. Een voorbeeld van een gespecialiseerd comité is het Comité van de Regio's. Voordat de instellingen van de EU een beslissing nemen, raadplegen zij eerst het Comité van de Regio's.