Wat is de Europese Unie?

De Europese Unie (EU) is een economische en politieke samenwerking van 27 Europese landen (lidstaten). Deze landen hebben de EU bevoegdheden gegeven om gemeenschappelijk Europees beleid te voeren.

Gemeenschappelijk Europees beleid

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid op het gebied van onder andere:

  • landbouw;
  • visserij;
  • een vrije binnenmarkt;
  • handelspolitiek;
  • ontwikkelingsbeleid;
  • milieu;
  • hulpverlening bij natuurrampen.

Instellingen van de Europese Unie

De EU bestaat uit de volgende instellingen:

Naast de Europese instellingen kent de EU nog een reeks aan gespecialiseerde comités en organen. Een voorbeeld van een gespecialiseerd comité is het Comité van de Regio's. Voordat de instellingen van de EU een beslissing nemen, raadplegen zij eerst het Comité van de Regio's.

Kabinet-Rutte IV: Nederland neemt leidende rol in de Europese Unie

Het kabinet wil dat Nederland een leidende rol neemt om de EU slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken. Waar nodig vormt Nederland kopgroepen om tot oplossingen te komen, bijvoorbeeld op de gebieden klimaat, migratie, veiligheid, handel en het tegengaan van belastingontwijking. Het kabinet werkt deze plannen uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.