Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging Wet experiment gesloten coffeeshopketen wegens toevoeging 11e gemeente aan experiment

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging Wet experiment gesloten coffeeshopketen wegens toevoeging 11e gemeente aan experiment