Staatsblad 433 wet van 13 november 2019 experiment gesloten coffeeshopketen

Staatsblad 433. Wet  van 13  november 2019, houdende regels inzake een uniform experiment met  teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor  recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen).

Staatsblad 433 wet van 13 november 2019 experiment gesloten coffeeshopketen (PDF | 6 pagina's | 58 kB)