Budgettaire bijlage coalitieakkoord 2021-2025

In de budgettaire bijlage zijn de effecten van het coalitieakkoord 2021-2025 op de overheidsfinanciën terug te vinden.

Budgettaire bijlage coalitieakkoord 2021-2025 (PDF | 25 pagina's | 1,6 MB)