Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment)

Deelbesluit op een verzoek om informatie over aanvragen, besluiten op aanvragen en de loting van de telers in het wietexperiment. Deelbesluit 1 gaat over interne en externe correspondentie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) (PDF | 12 pagina's | 2,5 MB) 

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 112 pagina's | 9,6 MB)