Ministeriële regeling wietexperiment in consultatie

De ministeriële regeling van het experiment gesloten coffeeshopketen is in consultatie gebracht. Dat betekent dat iedereen tot 12 november 2019 mag reageren op de concept ministeriële regeling. In de regeling worden eisen gesteld over de kwaliteit van de hennep. Ook wordt in de regeling bepaald aan welke eisen een verpakking van hennep en hasjiesj moet voldoen.

De andere eisen van het experiment staan in het wetsvoorstel en ontwerp-besluit. Het wetsvoorstel 'Experiment gesloten coffeeshopketen' en het ontwerp-besluit zijn in de Tweede Kamer behandeld. Het ligt nu ter behandeling voor in de Eerste Kamer.

Voor iedereen die benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien is de brochure 'spelregels experiment gesloten coffeeshopketen' opgesteld.

Op Overheid.nl kunt u reageren op de ministeriële regeling experiment gesloten coffeeshopketen.