Proces selectie telers

Tussen 1 juli en 28 juli 2020 konden telers een aanvraag indienen om als teler mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment). Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Beoordeling van de aanvraag

Alle ingediende aanvragen zijn beoordeeld namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid. Zij hebben bekeken of de aanvraag voldeed aan alle eisen zoals beschreven in de wet- en regelgeving:

De selectieprocedure bestond uit de volgende stappen:

  • Een formele toets: De ministeries controleren of de aanvraag  tijdig  en op de juiste manier zijn ingediend en of deze compleet zijn.
  • Een materiële toets: De ministeries controleren de inhoud van alle ingediende stukken. Voldoen deze aan alle criteria zoals omschreven in de wet- en regelgeving.
  • Een advies vanuit burgermeesters van de gemeenten waar aanvragers hun teeltlocatie willen vestigen.
  • Een loting: deze heeft plaatsgevonden op 3 december 2020 omdat er meer dan 10 aanvragers met een positieve beoordeling waren.

Loting 3 december

Alle aanvragers met een positieve beoordeling hebben op 3 december 2020 meegedaan aan de loting. De loting is verricht door een notaris. Aanvragers hebben hiervan bericht ontvangen.

Aanwijzen teler

De tien ingelote aanvragers ondergaan een Bibob-onderzoek. Dat is een onderzoek naar de achtergrond van de aanvrager en het bijbehorende bedrijf. Het integriteitsonderzoek is op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Als aan alle voorwaarden is voldaan, wijzen de ministeries van Justitie en Veiligheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport de aanvrager aan als deelnemende teler.

Wachtlijst

Aanvragers die wel hebben meegedaan aan de loting maar niet zijn ingeloot komen op een wachtlijst. Als een ingelote aanvrager alsnog wordt afgewezen (bijv. op grond van het Bibob-onderzoek), dan zal de eerstvolgende aanvraag die op de wachtlijst staat in behandeling worden genomen.

De Rijksoverheid zal uiteindelijk maximaal 10 telers aanwijzen.

Meer informatie over het Bibob-onderzoek

Bekijk hier meer informatie over deelname aan het Bibob-onderzoek