Proces selectie telers wietexperiment

In juli 2020 konden telers een aanvraag indienen om mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Er is ruimte voor 10 telers om aan het experiment deel te nemen. Nadat de telers hun aanvraag hadden ingediend begon de selectieprocedure. 

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestond uit de volgende stappen:

 • Een formele toets
  De ministeries controleerden of de aanvraag tijdig en op de juiste manier was ingediend en of deze compleet was.
 • Een materiële toets
  De ministeries controleerden de inhoud van alle ingediende stukken. Voldeden deze aan alle criteria zoals omschreven in de wet- en regelgeving.
 • Een advies
  Vanuit burgermeesters van de gemeenten waar aanvragers hun teeltlocatie willen vestigen.
 • Een loting
  Deze heeft plaatsgevonden op 3 december 2020 omdat er meer dan 10 aanvragers met een positieve beoordeling waren.

Aanwijzen telers

Alle aanvragers met een positieve beoordeling hebben op 3 december 2020 meegedaan aan de loting. De loting is verricht door een notaris. Aanvragers die niet zijn ingeloot zijn op een wachtlijst geplaatst.

Vervolgens ondergingen de ingelote aanvragers een Bibob-onderzoek. Dat is een integriteitsonderzoek naar de achtergrond van de aanvrager en het bijbehorende bedrijf. Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Er zijn 10 telers aangewezen die voldeden aan alle voorwaarden.

Voortgang proces

Het experiment begint later dan van vooraf werd ingeschat. De zorgvuldigheid bij het aanwijzen van de telers, waaronder de voortgang van de Bibob-onderzoeken, heeft gemaakt dat dit proces meer tijd kostte. Ook bleek dat ingelote telers meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op het experiment.

Zie voor meer informatie over de voortgang:

Wachtlijst

Aanvragers die wel hebben meegedaan aan de loting maar niet zijn ingeloot, komen op een wachtlijst. Er is plek voor maximaal 10 telers.