Proces selectie telers wietexperiment

In juli 2020 konden telers een aanvraag indienen om mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Er is ruimte voor 10 telers om aan het experiment deel te nemen. Nadat de telers hun aanvraag hebben ingediend begon de selectieprocedure. 

De selectieprocedure bestond uit de volgende stappen:

  • Een formele toets: De ministeries controleerden of de aanvraag tijdig en op de juiste manier was ingediend en of deze compleet was.
  • Een materiële toets: De ministeries controleerden de inhoud van alle ingediende stukken. Voldeden deze aan alle criteria zoals omschreven in de wet- en regelgeving.
  • Een advies: vanuit burgermeesters van de gemeenten waar aanvragers hun teeltlocatie willen vestigen.
  • Een loting: deze heeft plaatsgevonden op 3 december 2020 omdat er meer dan 10 aanvragers met een positieve beoordeling waren.

Loting

Alle aanvragers met een positieve beoordeling hebben op 3 december 2020 meegedaan aan de loting. De loting is verricht door een notaris. Aanvragers hebben hiervan bericht ontvangen.

Aanwijzen telers

De 10 ingelote aanvragers ondergaan een Bibob-onderzoek. Dat is een integriteitsonderzoek naar de achtergrond van de aanvrager en het bijbehorende bedrijf. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Als aan alle voorwaarden is voldaan, wijzen de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aanvrager aan als deelnemende teler.

Aanwijzingsproces en voortgang

De zorgvuldigheid bij het aanwijzen van de telers, waaronder de voortgang van de Bibob-onderzoeken, heeft gemaakt dat dit proces tijd kost. Ook bleek dat ingelote telers meer tijd nodig hebben om zich klaar te maken. 

Zie voor meer informatie over de voortgang:

Wachtlijst

Aanvragers die wel hebben meegedaan aan de loting maar niet zijn ingeloot komen op een wachtlijst. Als een ingelote aanvrager alsnog wordt afgewezen (bijv. op grond van het Bibob-onderzoek), dan zal de eerstvolgende aanvraag die op de wachtlijst staat in behandeling worden genomen.

De Rijksoverheid zal uiteindelijk maximaal 10 telers aanwijzen.

Meer informatie over het Bibob-onderzoek

Bekijk hier meer informatie over deelname aan het Bibob-onderzoek.