Op welke wetgeving is het Experiment gesloten coffeeshopketen gebaseerd?

De wet maakt het experiment mogelijk. De wet bepaalt dat de teelt en verkoop van cannabis binnen het experiment niet strafbaar is. De wet bepaalt ook hoe lang het experiment duurt. 

In het Besluit is geregeld hoe het experiment nader wordt vorm gegeven. Hierin staat bijvoorbeeld aan welke voorwaarden gemeenten, coffeeshops en cannabistelers zich moeten houden.

In de ministeriële regeling zijn regels over de verpakking opgenomen. En regels over de kwaliteit van de hennep.