Factsheet anti-folter

Folterwerktuigen zijn goederen die gebruikt kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Factsheet anti-folter (PDF | 2 pagina's | 97 kB)

EU-verordening handel in foltergoederen

Maatregelen voor de handel in deze goederen met derde landen zijn vastgesteld door de Europese Unie in Verordening (EU) 2019/125. Onder ‘handel’ vallen ook technische bijstand en diensten van tussenhandelaren.

De goederen waar het om gaat, staan in bijlage II, bijlage III en bijlage IV van de EU-verordening. Folterwerktuigen mag u niet zo maar in-, uit- of doorvoeren van en naar niet-EU-landen. In sommige situaties geldt een verbod. In andere gevallen hebt u een vergunning nodig.