Besluit op Woo-verzoek over sancties en dual-use goederen

Besluit op een verzoek om informatie over aangevraagde uitvoer- of doorvoervergunningen van alle 4 soorten vergunningen van export strategische en dual-use goederen. Het besluit komt van de Douane. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over sancties en dual-use goederen