Beslissing op bezwaar Woo-verzoek export chiptechnologie naar China

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de export van chipmachines en chiptechnologie naar China. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek export chiptechnologie naar China