Meer mensen op de fiets

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Bovendien verminderen de files als meer mensen op de fiets gaan. Toch kiezen veel mensen voor de auto als ze naar het werk gaan. Daarom wil de Rijksoverheid Nederland nog fietsvriendelijker maken. Dit gebeurt in samenwerking met andere overheden, werkgevers en organisaties.

Het kabinet heeft de ambitie om deze regeerperiode 200.000 extra forensen op de fiets te krijgen of op de fiets in combinatie met het openbaar vervoer. In het regeerakkoord staat dat er 100 miljoen euro beschikbaar is voor de aanleg en/of aanpassingen van snelfietsroutes en fietsenstallingen. 

Ruim een kwart van alle verplaatsingen van Nederlanders gaat al per fiets. Maar meer dan de helft van de autoritten in Nederland is korter dan 7,5 kilometer. Ook woont meer dan de helft van de werknemers binnen 15 kilometer van hun werk. Toch kiezen veel mensen voor de auto als ze naar het werk gaan.

Fietsbeleid

Met de groei van mobiliteit in en tussen steden komt de fiets steeds nadrukkelijker in beeld als een volwaardig vervoermiddel. Daarom zet dit kabinet zich in voor een sterker fietsbeleid. Fietsen heeft daarnaast allerlei voordelen. Het draagt bijvoorbeeld bij aan een beter milieu, is goed voor de gezondheid en vermindert files. 

Fietsbeleid versterken door samenwerking

Om het fietsbeleid te versterken werkt de Rijksoverheid samen met andere overheden en partijen.

Snelfietsroutes en stallingen

Dit kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg en aanpassingen van snelfietsroutes (26 miljoen euro) en fietsenstallingen (74 miljoen euro). Snelfietsroutes zijn extra brede fietspaden waar zoveel mogelijk obstakels als kruisingen, stoplichten of paaltjes zijn weggenomen. Op deze routes kunnen fietsers grote afstanden, vaak tussen stedelijke regio’s, afleggen. Voorbeelden zijn de snelfietsroutes tussen Breda en Tilburg, Amersfoort en Utrecht en tussen Assen en Groningen.

Snelfietsroutes alleen zijn niet voldoende. Voor een betere aansluiting op het openbaar vervoer zijn goede fietsstallingen net zo belangrijk. Zo worden fietsstallingen slimmer ingericht en komen er meer plekken. Er komen 4 nieuwe fietsstallingen bij station Amsterdam Centraal (IJ-zijde, 4.000 plekken), station Amsterdam Bijlmer Arena (1.850 plekken), station Heerlen (1.000 plekken) en station Rotterdam Alexander (1.000 plekken). Met de uitbreiding van 53 bestaande fietsstallingen komen er in totaal zo’n 25.000 plekken bij.

Samen met de provincies en gemeenten investeert de overheid 345 miljoen euro in snelle fietsroutes en meer fietsstallingen tijdens deze kabinetsperiode. 

Kaart van Nederland met (mogelijke) realisatie extra fietsenstalling en aanleg snelfietsroutes.

Werkgeversaanpak fiets

Daarnaast zet de overheid in op een werkgeversaanpak om meer mensen op de fiets naar het werk te laten gaan. Hoe dat in de praktijk kan werken, laten de fietsambassadeurs zien. Ook werkgevers hebben er veel aan als hun medewerkers op de fiets naar het werk komen. Medewerkers die fietsen voelen zich gelukkiger, zijn fitter en minder vaak ziek. Vaak scheelt het ook in parkeerkosten voor het bedrijf. De overheid stimuleert werkgevers daarom om te zorgen voor goede fietsvoorzieningen. En om een kilometervergoeding te geven voor fietsers. Net als voor autoforensen mogen werkgevers fietsers een kilometervergoeding geven tot 19 cent per kilometer (belastingvrij).

Fiets van de zaak

Naast de auto van de zaak kan een werkgever een fiets van de zaak bieden aan werknemers. De combinatie van auto en fiets kan het voor mensen aantrekkelijker maken om een aantal dagen in de week op de fiets naar het werk te gaan.

Op de fiets naar het werk

Tour de Force

Om het fietsbeleid te versterken in Nederland werken overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere instellingen samen. Dit doen zij in het programma Tour de Force. De Nationale Fietsagenda geeft de doelstellingen weer van Tour de Force. De ambitie is 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Dat betekent 3 miljard kilometers boven op de 15,5 miljard kilometers die we al maken! Aan deze ambitie wordt gewerkt via 9 concrete fietsdoelen.

Vragen waar Tour de Force naar kijkt zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen we de fiets en het openbaar vervoer beter op elkaar laten aansluiten?
 • Hoe kunnen we slimme technologieën inzetten in het voordeel van de fietser?
  Denk aan verkeerslichten die op groen gaan als er een fietser nadert. Of makkelijk zien waar er nog plek is in de fietsenstalling.  Of een chip in de fiets om gestolen fietsen makkelijker terug te vinden.
 • Kunnen we ervoor zorgen dat ouderen veilig kunnen blijven fietsen?
 • Zijn er slimme manieren om dure fietsmaatregelen te betalen?

De Rijksoverheid helpt door:

 • partijen bij elkaar te brengen;
 • onderzoek te laten uitvoeren;
 • experimenten te doen;
 • regels aan te passen;
 • mee te betalen aan sommige maatregelen in steden.