Kabinet: meer mensen op de fiets

De Rijksoverheid wil Nederland fietsvriendelijker maken. Dat is goed voor de gezondheid van mensen en voor het milieu. 

100.000 mensen extra op de fiets naar het werk

Het kabinet wil dat uiterlijk eind 2024 100.000 extra mensen de fiets naar het werk pakken. Fietsen scheelt in de spits drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Bovendien melden fietsers zich gemiddeld genomen minder vaak ziek. 

Verbetering fietsenstallingen

Ook trekt het kabinet € 50 miljoen uit voor verdere verbetering van fietsenstallingen bij de stations. Zo wordt het aantrekkelijker om een deel van de reis van en naar het werk met de fiets te doen. 

Landelijk dekkend netwerk van doorfietsroutes

Het kabinet wil ook bijdragen aan de bouw van een landelijk dekkend netwerk van doorfietsroutes. Provincies en gemeenten zijn hier al volop mee bezig zijn. Op deze routes kun je op langere afstanden, bijvoorbeeld tussen 2 steden, snel en veilig doorfietsen, bijvoorbeeld naar het werk of school. 

Tour de Force

Om het fietsbeleid te versterken werken overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere instellingen samen. Dit doen zij in het programma Tour de Force. De Nationale Fietsagenda geeft de doelstellingen weer van Tour de Force. De ambitie is 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. 

Vragen waar Tour de Force naar kijkt zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe kunnen we de fiets en het openbaar vervoer beter op elkaar laten aansluiten?
  • Hoe kunnen we slimme technologieën inzetten in het voordeel van de fietser? Denk aan verkeerslichten die op groen gaan als er een fietser nadert. Of makkelijk zien waar er nog plek is in de fietsenstalling.  Of een chip in de fiets om gestolen fietsen makkelijker terug te vinden.
  • Kunnen we ervoor zorgen dat ouderen veilig kunnen blijven fietsen?
  • Zijn er slimme manieren om dure fietsmaatregelen te betalen?

De Rijksoverheid helpt door:

  • partijen bij elkaar te brengen;
  • onderzoek te laten uitvoeren;
  • experimenten te doen;
  • regels aan te passen;
  • mee te betalen aan sommige maatregelen in steden.