Meer mensen op de fiets

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Bovendien verminderen de files als meer mensen op de fiets gaan. Toch kiezen veel mensen voor de auto, als ze naar het werk gaan. Daarom wil de overheid Nederland nog fietsvriendelijker maken. 

Project Fiets filevrij

De aanleg van fietspaden en het stimuleren van fietsgebruik is een verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies. De Rijksoverheid ondersteunt hen daarbij.

Voordelen fiets

Het gebruik van de fiets biedt allerlei voordelen ten opzichte van een auto:

 • Fietsen is goed voor de gezondheid.

  Mensen die regelmatig fietsen hebben minder last van bijvoorbeeld obesitas en hoge bloeddruk. Ook verbetert fietsen de weerstand.
 • Als meer mensen op de fiets naar hun werk gaan (in plaats van de auto) zijn er minder files.

  Steden worden beter bereikbaar.
 • Fietsers stoten geen afvalstoffen uit, zoals een auto.

  Fietsen draagt dus bij aan een beter milieu. 

Doel fietsbeleid: Nederland nog fietsvriendelijker maken

Het doel van het fietsbeleid is Nederland nog fietsvriendelijker te maken. 

Samenwerking Rijk, provincies en gemeenten

Fietsmaatregelen worden vooral door gemeenten en provincies genomen. Het is belangrijk dat zij hierbij goed samenwerken. Soms is het ook nodig om dingen landelijk te regelen. Daarom werkt de Rijksoverheid samen met de provincies en gemeenten. Dit gebeurt onder andere in het programma Tour de Force: het gezamenlijke fietsbeleid van alle overheden tot 2020.

Tour de Force wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende 10 jaar met 20 procent omhoog gaat. In Tour de Force bekijken de overheden wat de belangrijkste uitdagingen zijn om het fietsen aantrekkelijker te kunnen maken. Ook kijken zij samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties  (zoals ANWB en Fietsersbond) hoe zij hier slimme oplossingen voor kunnen vinden.

Uitdagingen fietsbeleid

Vragen waar de Tour de Force naar kijkt zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen we zorgen dat de fiets en het openbaar vervoer beter op elkaar aansluiten?
 • Hoe kunnen we slimme technologieën inzetten in het voordeel van de fietser?
  Denk aan verkeerslichten die op groen gaan als er een fietser aankomt. Of makkelijk zien waar er nog plek is in de fietsenstalling.  Of een chip in de fiets waarmee je gestolen fietsen makkelijker terugvindt.
 • Kunnen we ervoor zorgen dat ouderen veilig kunnen blijven fietsen?
 • Zijn er slimme manieren om dure fietsmaatregelen te betalen?

De Rijksoverheid kan helpen door partijen bij elkaar te brengen, onderzoek te laten uitvoeren, experimenten te doen, regels aan te passen en soms ook door mee te betalen aan maatregelen van steden.

Kansen voor groei fietsgebruik

In Nederland wordt al heel veel gefietst. In 27% van de gevallen pakken we de fiets. En in sommige steden is dat nog veel meer.

Toch liggen er nog kansen om meer mensen met de fiets te laten reizen. Meer dan de helft van elke rit in de auto is namelijk korter dan 7,5 kilometer. Dit is een afstand die de meeste mensen acceptabel vinden om te fietsen. En met de snelle opkomst van de e-bike zijn ook langere afstanden goed fietsbaar.

De Rijksoverheid is betrokken bij een groot aantal maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren. Het gaat dan vooral om de maatregelen in en tussen de steden.

Voorbeeld maatregel: snelfietsroutes

Als meer mensen van en naar het werk fietsen, dan helpt dat om het aantal files in de spits te verminderen. Vooral voor afstanden tot 15 kilometer zijn er mogelijkheden om het fietsgebruik te stimuleren. Voor deze groep fietsers is het belangrijk dat er goede fietsroutes zijn. Niet alleen in de steden, maar ook tussen de steden. De afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid steden en provincies gestimuleerd om te zorgen voor goede regionale fietsroutes. Op dit moment zijn er ongeveer 25 snelfietsroutes in aanleg of al opgeleverd. 

Voorbeeld maatregel: fietsgebruik belonen

Verschillende regio’s stimuleren fietsgebruik met apps voor de telefoon. Een voorbeeld is het B-Riders project in Brabant. B-Riders zijn Brabantse forensen die overstappen van auto naar fiets. Zij worden door een app gecoached en voor elke fietskilometer in de spits ontvangen zij een financiële vergoeding. De ervaring leert dat de meeste mensen blijven fietsen als de beloning ophoudt. 

Voorbeeld maatregel: fietsvoorzieningen en kilometervergoeding werkgevers

Ook werkgevers hebben er veel aan als hun medewerkers op de fiets naar het werk komen. Medewerkers die fietsen zijn fitter en hebben minder ziekteverzuim. Ook scheelt dit vaak in parkeerkosten voor het bedrijf. De overheid stimuleert werkgevers daarom om te zorgen voor goede fietsvoorzieningen. En om een kilometervergoeding te geven voor fietsers. Net als voor autoforenzen mogen werkgevers fietsers een kilometervergoeding geven tot 19 cent per kilometer (belastingvrij).

Voorbeeld maatregel: Fiets Telweek

Om te kunnen zorgen voor goede fietsvoorzieningen is het belangrijk om meer te weten over het gedrag van fietsers. Daarom wordt regelmatig een Nationale Fiets Telweek georganiseerd. Tijdens de Fiets Telweek gebruiken fietsers een week lang een Fiets Telweek-app op hun mobiele telefoon. Deze app meet:

 • hoe hard iemand rijdt;
 • welke route hij neemt;
 • op welk tijdstip hij fietst;
 • waar er vertragingen zijn. 

Deze informatie is erg waardevol om in kaart te brengen waar de problemen zitten en waar verbeteringen in de fietsinfrastructuur nodig zijn.

Rijksbegroting: 100 miljoen voor fiets

Het kabinet heeft 100 miljoen euro voor de fiets uitgetrokken voor de aanleg van nieuwe fietspaden en stallingen bij stations. Samen met de investeringen van andere overheden komt dat uit op een totaal van een kwart miljard euro.