Beslisnota bij Kamerbrief Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)