Beslisnota 1 bij Kamerbrief over stand van zaken regulering crypto's

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 1 bij Kamerbrief over stand van zaken regulering crypto's (PDF | 1 pagina | 503 kB)