Beslisnota bij Kamervragen over deelname aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over deelname aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2023 (PDF | 2 pagina's | 536 kB)