Beslisnota's bij Kamerbrief over de voortgang beleidsagenda aanpak witwassen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over de voortgang beleidsagenda aanpak witwassen (PDF | 7 pagina's | 3 MB)