Beslisnota bij Kamervragen over BNC-fiche Pakket retail beleggen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over BNC-fiche Pakket retail beleggen