Samenvatting Rli-aanbevelingen en kabinetsappreciatie

Samenvatting van de aanbevelingen die de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft gedaan in het rapport ‘Financiering in transitie’. Bij elke aanbeveling staat de kern van de kabinetsreactie vermeld.

Samenvatting Rli-aanbevelingen en kabinetsappreciatie (PDF | 3 pagina's | 233 kB)