Wetsvoorstel W24 (versie NR)

Voorstel van Wet over Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024).

Wetsvoorstel W24 (versie NR)