Bijlage 3: taakopdracht

Doel van het project 'Weerbaarheid Banken' is het verkennen naar mogelijke opties om de weerbaarheid van de bankensector te versterken.

Bijlage 3: taakopdracht