Lijst van documenten bij 1e deelbesluit Woo-verzoek noodregeling ex art 3:160 Wft

Lijst van documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over de noodregeling ex artikel 3:160 Wft die De Nederlandsche Bank op 11 oktober 2009 heeft verzocht bij de rechtbank Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). De noodregeling hield verband met de problemen bij DSB Bank.

Lijst van documenten bij 1e deelbesluit Woo-verzoek noodregeling ex art 3:160 Wft