Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen Financiën - januari 2023

Het kwartaaloverzicht van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Financiën.

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen Financiën - januari 2023 (PDF | 11 pagina's | 89 kB)