Beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector

Dit rapport geeft een overzicht van beleidsopties om de weerbaarheid van banken verder te versterken. Het rapport is een ambtelijk product en geeft geen oordeel over de wenselijkheid van de verkende opties.

Beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector