Documenten - Financiële sector

1.736 documenten over Financiële sector

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten over dit onderwerp
 1. Aanbiedingsbrief bij verslag Financieel Stabiliteitscomité

  Minister Heinen (Financiën) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) van 5 juli 2024. In ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 19-07-2024

 2. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag Financieel Stabiliteitscomité

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 09-07-2024

 3. Verslag Financieel Stabiliteitscomité

  Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) van 5 juli 2024. In het  FSC spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit ...

  Rapport | 05-07-2024

 4. Juridisch kader zakelijk betalingsverkeer en ervaringen in andere landen

  Dit document beschrijft het juridische kader voor de toegang tot het betalingsverkeer voor zakelijke klanten. Ook gaat het in op ...

  Publicatie | 01-07-2024

 5. Kamerbrief verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten

  Minister Van Weyenberg (Financiën) informeert de Tweede Kamer over mogelijke opties om de toegang tot het betalingsverkeer voor ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2024

 6. Kamervragen over financiering van vee-industrie door de Rabobank

  Minister Van Weyenberg (FIN) geeft antwoord op vragen over de financiering van de vee-industrie door de Rabobank. Het Tweede ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2024

 7. Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

  Voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van ...

  Kamerstuk: Voorstel van wet | 01-07-2024

 8. Memorie van toelichting Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

  Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk ...

  Kamerstuk: Memorie van toelichting | 01-07-2024

 9. Nader rapport wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

  Minister Van Weyenberg (Financiën) vraagt de koning om het wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers naar de ...

  Kamerstuk: Nader rapport | 01-07-2024

 10. Kamerbrief over voortgangsrapportage de Volksbank 2024

  Minister Weyenberg (Financiën) stuurt de Tweede Kamer het verslag over de gang van zaken bij de Volksbank en over de gereedheid ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2024