Benoeming directeur De Nederlandsche Bank

Gita Salden (1968) treedt toe tot de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Salden is momenteel CEO BNG Bank. Ze wordt in haar nieuwe functie als directielid verantwoordelijk voor de portefeuille Toezicht Pensioenfondsen en Verzekeraars en Toezicht Functies en Integriteit. De benoeming gaat in per 1 juni 2024 en geldt voor de duur van 7 jaar.

Op aanbevelen van de raad van commissarissen van DNB heeft minister Van Weyenberg van Financiën Salden voorgedragen voor benoeming tot directeur DNB. Ze neemt de portefeuille over van Else Bos die in september heeft aangekondigd te vertrekken om op een andere manier invulling te geven aan haar carrière. 

Gita Salden heeft grote inhoudelijke en langjarige ervaring in de sector financiële markten. Recent als bestuurder van BNG Bank en daarvoor onder andere als directeur Financiële Markten en plaatsvervangend Thesaurier-Generaal bij het ministerie van Financiën. Hier heeft zij meer dan twintig jaar gewerkt. Salden studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De raad van commissarissen van DNB heeft verzocht om een uitzondering op de WNT. De minister van Financiën en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben, na behandeling in de ministerraad, besloten dit verzoek te honoreren vanwege de benodigde kennis en ervaring waarover Salden beschikt.