Geldt er een depositogarantiestelsel voor alle banken in Europa?

De nationale depositogarantiestelsels binnen Europa zijn afgelopen jaren verder op elkaar afgestemd. Sinds eind 2010 is het dekkingsniveau voor de gehele Europese Unie vastgesteld op € 100.000. Elk land moet die garantie zelf waar kunnen maken.

Uitbetalingstermijn aan depositohouders

De uitbetalingstermijn aan depositohouders is verkort van 3 maanden tot maximaal 20 werkdagen. Dit biedt spaarders de zekerheid dat ze snel weer over hun geld beschikken wanneer een bank failliet gaat.

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.