Beslisnota bij Kamerbrief met verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024