Documenten - Financiën gemeenten en provincies

266 documenten over Financiën gemeenten en provincies

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beschrijving verdeelsystematiek bijstandsbudget en budget loonkostensubsidies

Publicatie | 16-06-2022

Rekenregels per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het ...

Regeling | 03-06-2022

Meicirculaire gemeentefonds 2022

De meicirculaire 2022 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen ...

Circulaire | 31-05-2022

Meicirculaire provinciefonds 2022

De meicirculaire 2022 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de ...

Circulaire | 31-05-2022

Kamerbrief resultaten overleg tariefverlaging onroerendezaakbelasting sportaccommodaties

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het overleg met gemeenten over de mogelijkheid een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-05-2022

Overzicht specifieke uitkeringen per ministerie uitbetaald in 2021

Deze tabel geeft een overzicht van alle specifieke uitkeringen die het Rijk in 2021 heeft verstrekt aan medeoverheden (gemeenten, ...

Rapport | 17-05-2022

Antwoorden op Kamervragen over toekomstige miljoenentekorten gemeenten

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over miljoenentekorten bij gemeenten door onvoldoende geld vanuit het Rijk. ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-05-2022

Kamerbrief Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen 2021

Minister Bruins Slot (BZK) stuurt het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen naar de Tweede Kamer. Ook geeft de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2022

Specifieke uitkeringen: uitvoerbaarheid en controleerbaarheid

De commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden vestigt met deze notitie de aandacht op de uitvoerbaarheid en ...

Rapport | 20-04-2022

Besluit Wob-verzoek over toekenning uit het Volkshuisvestingsfonds aan de gemeente Rotterdam

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 15 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader ...

Wob-verzoek | 15-04-2022