Documenten - Financiën gemeenten en provincies

291 documenten over Financiën gemeenten en provincies

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Antwoorden Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

Antwoorden op vragen over de Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020.

Kamerstuk: Kamervragen | 22-10-2019

Antwoorden gemeentefonds

Antwoorden over het gemeentefonds voor het jaar 2020.

Kamerstuk: Kamervragen | 22-10-2019

Beantwoording Kamervragen ontwerpbegrotingen 2020 (H IIB, VII, Gemeentefonds en Provinciefonds)

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de Ontwerpbegrotingen 2019 van de overige Hoge Colleges ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-10-2019

Antwoorden ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Antwoorden over de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020.

Kamerstuk: Kamervragen | 22-10-2019

Antwoorden provinciefonds

Antwoorden over het provinciefonds voor het jaar 2020.

Kamerstuk: Kamervragen | 22-10-2019

Rekentool Participatiewet 2020

Publicatie | 21-10-2019

Kamerbrief heroverweging financiële verhoudingen en herijking gemeentefonds

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Septembercirculaire Gemeentefonds 2019

De septembercirculaire 2019 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de ...

Circulaire | 17-09-2019

Aanbiedingsbrief bij septembercirculaires 2019 gemeentefonds en provinciefonds

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de septembercirculaire 2019 voor het gemeentefonds en provinciefonds. Deze ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2019

Septembercirculaire Provinciefonds 2019

Septembercirculaire, provinciefonds, septembercirculaire 2018, september circulaire, septembercirculaires

Circulaire | 17-09-2019