Documenten - Financiën gemeenten en provincies

261 documenten over Financiën gemeenten en provincies

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanvraagformulier voorgenomen decentralisatie uitkering ‘voorkomen discriminatie naar herkomst’.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil door middel van een voorgenomen decentralisatie uitkering samen met ...

Formulier | 08-07-2020

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Gemeenten willen minstens twee miljard van het rijk’

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Gemeenten willen minstens twee miljard van het rijk’.

Kamerstuk: Kamervragen | 02-07-2020

Beantwoording Kamervragen over schommelingen gemeentefonds

Minister Ollongren beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de schommelingen in het gemeentefonds.

Kamerstuk: Kamervragen | 01-07-2020

Afschrift brief verdeling middelen compensatiepakket coronacrisis

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan gemeenten over de verdeling van de middelen uit het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2020

Aanvullende brief gemeentefonds juni 2020

Op 28 mei 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een compensatiepakket voor de medeoverheden in verband met de ...

Circulaire | 26-06-2020

Samenstelling stuurgroepen en begeleidingscommissies herijking gemeentefonds

De fondsbeheerders (de ministeries van BZK en Financiën) werken samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het ...

Publicatie | 25-06-2020

Rekenregels vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het ...

Regeling | 24-06-2020

Overzicht preventieve gemeenten 2020

Overzicht van gemeenten die vanwege hun financiële situatie onder verscherpt toezicht staan van de provincie.

Rapport | 22-06-2020

Overzicht financiële kengetallen provincies

Financiële kengetallen van de provincies over 2018-2020.

Mediatekst | 22-06-2020

Kamerbrief financiële positie van gemeenten

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2020