Nieuwsbrief IBI nr. 63

In deze nieuwsbrief:

 • Stand van zaken wijzigingsbesluit BBV
 • Rechtmatigheid uitgaven sociaal domein
 • SiSa
  • Definitieve SiSa-stukken 2015
  • SiSa 2016
  • SiSa in de provincies
 • Artikel-12 rapporten over 2015 beschikbaar
 • Landelijke werkconferenties Toekomstverkenningen