Definitief - Nota Verwachtingen Accountantscontrole

Dit is de definitieve versie nota verwachting accountantscontrole SiSa 2021. Hierin staan de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen die worden toegelicht.

Definitief - Nota Verwachtingen Accountantscontrole (PDF | 35 pagina's | 418 kB)