Aanvullende bekostiging voor middelbare scholen

Tegelijk met de ingang van de nieuwe basisbekostiging voor het voortgezet onderwijs komen er 3 nieuwe aanvullende regelingen. Er zijn extra bijdragen voor leerlingen in de gemengde leerweg van het vmbo, voor vestigingen met een breed onderwijsaanbod en voor geïsoleerde vestigingen. 

Aanvullende bekostiging voor leerlingen in de gemengde leerweg van het vmbo

Scholen met leerlingen in de gemengde leerweg (gl) krijgen een aanvullend bedrag per leerling. Scholen krijgen deze aanvulling omdat gl-leerlingen naast hun theoretische vakken, ook beroepsgerichte vakken volgen.

Aanvullende bekostiging voor vestigingen met een breed onderwijsaanbod

Vestigingen met een breed onderwijsaanbod zijn vestigingen met de schoolsoorten vbo tot en met vwo. Leerlingen kunnen op deze vestigingen van brugklas tot en met eindexamen onderwijs volgen en daarmee een bijdrage leveren aan het tegengaan van segregatie. Daarnaast kunnen deze vestigingen zorgen voor een goede doorstroom van leerlingen tussen verschillende niveaus. 

Aanvullende bekostiging voor geïsoleerde vestigingen

Geïsoleerde vestigingen zijn vestigingen die tenminste 8 kilometer van de volgende vestiging met hetzelfde aanbod liggen. Voor geïsoleerde vestigingen is het moeilijker om samen te werken. Dat komt omdat er geen scholen in de buurt zijn met hetzelfde aanbod. De bijdrage bestaat uit 2 onderdelen:

  • Toeslag voor geïsoleerde vestigingen
  • Extra toeslag voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen of vestigingen daarvan.

Toeslag voor geïsoleerde vestigingen

De toeslag voor geïsoleerde vestigingen is gelijk aan het vaste bedrag voor de hoofdvestiging. Geïsoleerde vestigingen komen in aanmerking voor de toeslag als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De hemelsbrede afstand tot de eerstvolgende vervangende vestiging moet 8 kilometer of meer zijn.
  • In het geval van praktijkonderwijs geldt een minimale hemelsbrede afstand van 20 kilometer.
  • Tijdelijke vestigingen of vestigingen met te weinig leerlingen komen niet in aanmerking voor de toeslag.
  • Geïsoleerde vestigingen van hetzelfde schoolbestuur die hemelsbreed minder dan 5 kilometer van elkaar af liggen, delen de toeslag.

Extra toeslag voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen

Met de extra toeslag voor kleine brede scholengemeenschappen met een geïsoleerde vestiging wil het kabinet het laatste (brede) onderwijsaanbod in de regio steunen.