Aanpak fouten en fraude in de zorg

De overheid wil fouten en fraude bij betalingen in de zorg zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast wil ze overtredingen snel signaleren en fraudeurs aanpakken. Hiervoor werkt de overheid nauw samen met organisaties in de zorg.

Declaraties in de zorg kloppen niet altijd

Medewerkers, patiënten of anderen in de zorg maken soms onbedoeld fouten als zij zorgkosten declareren. Zorgverlening is mensenwerk. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat is nooit volledig te voorkomen.

Soms zijn regels onduidelijk of gaat er per ongeluk iets mis. Door hiervan te leren is er een grote kans dat de fout niet nog een keer voorkomt.

In sommige gevallen overtreden mensen opzettelijk de regels om er zelf beter van te worden. Denk aan: behandelingen in rekening brengen, terwijl die behandelingen niet gegeven zijn.

Fouten en fraude in de zorg bestrijden

Het geld in de zorg komt uit de belasting en zorgpremies die mensen betalen. De overheid vindt dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat elke uitgegeven euro naar de geleverde zorg gaat. En dat zij daardoor de juiste en kwalitatief goede zorg ontvangen.

Daarom wil de overheid fouten en fraude in de zorg tegengaan. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat:

  • de belangen van patiënten en cliënten beschermd worden;
  • geld dat voor de zorg bedoeld is, ook naar de zorg gaat;
  • mensen bereid blijven om bij te dragen aan de zorgkosten.

Bovendien straalt het gedrag van frauderende zorgaanbieders negatief af op al de goedwillende zorgaanbieders in de sector.

Uitvoering aanpak fouten en fraude in de zorg

De aanpak van fouten en fraude in de zorg door de Rijksoverheid richt zich op het versterken van de uitvoering in de praktijk. De Rijksoverheid werkt samen met alle relevante partijen in de zorg. Zij voeren activiteiten uit om fouten en fraude in de zorg fors te verminderen.

Partijen in de zorg starten nieuwe initiatieven en gaan verder met de al ingezette, goede trajecten. Zie voor een uitgebreide toelichting van de activiteiten de Kamerbrief over de 1e effectenbrief Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ).