Aanpak fouten en fraude in de zorg

De overheid wil fouten en fraude bij betalingen in de zorg zoveel mogelijk voorkomen, overtredingen sneller signaleren en fraudeurs aanpakken. Hiervoor werkt de overheid nauw samen met organisaties in de zorg.

Hoe komt het dat sommige declaraties in de zorg niet kloppen?

Medewerkers, patiënten of anderen in de zorg maken soms onbedoeld fouten als zij zorgkosten declareren. Zorgverlening is mensenwerk. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat is nooit volledig te voorkomen. Soms zijn regels onduidelijk of gaat er gewoon per ongeluk iets mis. Door hiervan te leren kan herhaling van een eerder gemaakte fout worden voorkomen.

In sommige gevallen overtreden mensen opzettelijk de regels om er zelf beter van te worden. Denk aan: behandelingen in rekening brengen.

Waarom bestrijdt de overheid fouten en fraude in de zorg?

Het geld in de zorg wordt opgebracht door mensen die belasting en zorgpremies betalen. De overheid vindt dat zij erop moeten kunnen vertrouwen dat elke uitgegeven euro is besteed aan geleverde zorg. En dat zij de juiste en kwalitatief goede zorg ontvangen.

Daarom wil de overheid fouten en fraude in de zorg tegengaan. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat:

  • geld in de zorg goed wordt besteed;
  • dat het vertrouwen in de zorg toeneemt;
  • dat mensen bereid blijven om bij te dragen aan de zorgkosten.

Bovendien straalt het gedrag van frauderende zorgaanbieders negatief op al de goedwillende zorgaanbieders in de sector.

Hoe bestrijdt de overheid fouten en fraude in de zorg?

De Rijksoverheid presenteert met het programma Rechtmatige Zorg 2018-2021 een aanpak van fouten en fraude in de zorg. Hierbij hebben alle relevante partijen in de zorgketen een rol. Zij voeren gecoördineerde activiteiten uit om fouten en fraude in de zorg fors te verminderen. Er worden nieuwe initiatieven gestart en en al ingezette, goede trajecten worden waar nodig versterkten afgerond.

Het programma Rechtmatige Zorg richt zich op:

  • Fouten en fraude voorkomen door regels in de zorg te verduidelijken en aan te scherpen.
  • De focus op 5 zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en persoonsgebonden budget. Per sector ligt de nadruk op preventie, controle, handhaving en goede samenwerking tussen organisaties in de zorg.
  • Wetgevingstrajecten die helpen om fouten en fraude te voorkomen en bestrijden. Bijvoorbeeld een betere gegevensuitwisseling tussen handhavingorganisaties mogelijk maken en een  Waarschuwingsregister Zorg invoeren.