Wat wordt er gedaan om fouten en fraude in de zorg tegen te gaan?

Als mensen fouten maken of frauderen met betalingen in de zorg, kost dit de samenleving geld. Bovendien neemt het vertrouwen in de zorg hierdoor af. Daarom wil de overheid fouten en fraude terugdringen. Samen met organisaties in de zorg. Bijvoorbeeld door regels eenvoudiger te maken. En door fraudeurs sneller op te sporen en passend te bestraffen.