Wat wordt er gedaan om fouten en fraude in de zorg tegen te gaan?