Samenwerking bij aanpak fouten en fraude in de zorg

Het Rijk werkt nauw samen met de zorgsector. Het doel hiervan is om fouten en fraude bij betalingen in de zorg tegen te gaan. Ook ondersteunt het Rijk gemeenten bij hun taken op dit gebied. 

Met wie werkt het Rijk samen om fouten en fraude in de zorg aan te pakken?

Bij de aanpak van fouten en fraude in de zorg zijn veel verschillende organisaties betrokken. Zij werken in sommige gevallen nog niet zo lang samen. Samen met de betrokken organisaties investeert de overheid in goede samenwerkingsvormen. Ook zorgen zij voor kennisdeling en kennisontwikkeling, bijvoorbeeld door periodiek een congres te organiseren. De overheid werkt samen met:

 • Zorgaanbieders

  Zoals met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ.
 • Patiënten- en cliëntenorganisaties

  Onder meer de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Per Saldo.
 • Zorgverzekeraars

  Bijvoorbeeld via Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
 • Handhavers

  Zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de FIOD en het Openbaar Ministerie.

Rijksoverheid ondersteunt gemeenten bij fouten en fraude Wmo en Jeugdwet

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo (officieel Wmo 2015) en de Jeugdwet. Dit betekent ook dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om daarbij fouten te voorkomen en overtreders op te sporen. Dit doen zij samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Kennisontwikkeling en ondersteuning in de praktijk zijn de speerpunten in deze ondersteuning.