Controle van rekeningen door zorgverzekeraars en patiënten

De overheid wil de controle op declaraties door zorgverzekeraars en patiënten verbeteren. Goede controles maken het mogelijk om eventuele fouten direct te herstellen. En sneller te handelen bij vermoedens van fraude.

Zorgverzekeraars verbeteren controle op declaraties

Om controles zo vroeg mogelijk en gericht in te zetten, werken zorgverzekeraars onderling nauw samen. Ook werken ze samen met zorgaanbieders. Maatregelen die ze nemen, zijn onder meer:

  • Gezamenlijke en uniforme controles opstellen en de resultaten met elkaar delen, als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude.
  • Interne controles bij aanbieders verbeteren door het ontwikkelen van gezamenlijk opgestelde normen, certificering en horizontaal toezicht.

De overheid vindt het belangrijk dat zorgverzekeraars controle-instrumenten goed benutten. Verzekeraars zetten al goede stappen, maar er is natuurlijk altijd nog verbetering mogelijk. Als blijkt dat extra instrumenten nodig zijn, bekijkt de overheid of ze deze kan invoeren. 

Patiënten en cliënten helpen door zorgnota’s te controleren

Patiënten en cliënten kunnen nagaan of zorgnota’s kloppen en vermoedens van fouten of fraude melden. Patiënten en cliënten kunnen via de digitale ‘mijn-omgeving’  bij de zorgverzekeraar hun declaraties controleren en als mensen er niet uit komen kunnen ze hierbij telefonische hulp krijgen. Zo ondersteunen zij zorgverzekeraars bij de controle van declaraties.