Waar kan ik terecht als ik twijfel over de correctheid van een zorgnota?

U kunt terecht bij de organisatie waarvan u de zorgnota heeft ontvangen.

Zorgnota ontvangen via uw zorgverzekeraar

Heeft u een zorgnota ontvangen van uw zorgverzekeraar? Dan kunt u met vragen over die rekening terecht bij uw verzekeraar. Als het nodig is, neemt de zorgverzekeraar voor u contact op met de zorgaanbieder die de zorg heeft verleend. 

Zorgnota direct ontvangen van uw zorgverlener

Heeft u een vraag over een rekening die u direct ontvangen heeft van de zorgverlener? Dan kunt u met uw vragen terecht bij de zorgverlener.