Waar kan ik (vermoedens van) fraude in de zorg melden?

Vermoedens van fraude en fouten in de zorg meldt u bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit kan wanneer zorgverleners verkeerde kosten in rekening brengen. Wanneer zorg die niet geleverd is in rekening wordt gebracht, kunt u dit melden bij de Nza of bij uw zorgverzekeraar.

Vermoedens van fraude in de zorg melden

U kunt (vermoedens van) fraude melden via de website van de NZa. Op deze website leest u ook waarover u meldingen kunt doen en hoe de NZa uw melding afhandelt. Meldingen over de kwaliteit van de zorg kunt u doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg van de IGJ.