Waar kan ik (vermoedens van) fraude in de zorg melden?

Heeft uw zorgverlener kosten in rekening gebracht voor een niet uitgevoerde behandeling? Of zijn er verkeerde tarieven gehanteerd? Dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vermoedens van fraude in de zorg melden

U kunt (vermoedens van) fraude melden via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op deze website leest u ook waarover u meldingen kunt doen en hoe de NZa uw melding afhandelt.