Fouten en fraude in de zorg voorkomen

De overheid wil fouten bij betalingen in de zorg voorkomen. Door bijvoorbeeld duidelijke en eenvoudige regels. Ook beperkt de overheid de mogelijkheid om regels bewust te overtreden. Om fraude te voorkomen.

Fouten bij zorgnota's voorkomen

De overheid neemt maatregelen om fouten bij zorgnota’s zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door regels duidelijker en eenvoudiger te maken. Het doel is dat nieuwe regels voor declaraties 1 keer per jaar veranderen. De zorgsector wordt vooraf geïnformeerd over de veranderingen.

Ook zorgaanbieders werken eraan om fouten bij zorgnota’s te voorkomen. Zij werken aan bewustwording en kennis bij hun zorgverleners over het nut van correcte betalingen. Bijvoorbeeld door kennis te delen over administratieve systemen, declaratieprocessen en interne controles. Hiervoor werken de zorgaanbieders samen met de overheid, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Fraude in de zorg voorkomen

De overheid beperkt de mogelijkheden om regels bewust te overtreden. Om zo fraude te voorkomen. VWS toetst op fraudegevoeligheid en duidelijkheid bij de totstandkoming van nieuwe regels en wetten. Dit doet het ministerie in overleg met zorgorganisaties en handhavers. Waar nodig, past de overheid wetten en regels aan.

Daarnaast onderzoekt VWS de mogelijkheid om sommige zorgaanbieders te weren. Het gaat om zorgaanbieders waarvan niet te verwachten is dat ze goede en veilige zorg gaan bieden. Dit geldt ook voor zorgaanbieders die niet eerlijk zijn. Om dit tegen te gaan is een combinatie van gerichte acties nodig. Deze maatregelen sturen op de controle van nieuwe zorgaanbieders.