Beslisnota bij Kamerbrief over verlaging voorschotpercentage Tegemoet Energiekosten-regeling (TEK-regeling) naar 35%

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verlaging voorschotpercentage Tegemoet Energiekosten-regeling (TEK-regeling) naar 35% (PDF | 1 pagina | 70 kB)