Update gasleveringszekerheid 31 - 3 februari 2023

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 3 februari 2023. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

  • De gasopslagen zijn goed gevuld en worden nu gebruikt.
  • De vraag naar gas is relatief laag, maar wel wat
    toegenomen door iets lagere, normale, temperaturen.
  • De prijs is afgelopen weken fors gedaald, maar blijft hoog.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 31 januari 2023.

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 1 februari 2023.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 25 januari 2023.

Aanvoer tussen 5 januari en 1 februari in 2019-2021 en 2023

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari 2022 en 1 februari 2023 per megawattuur (MWh), levering komende maand

Toelichting

  • Scenariostudie GTS: de verwachting is dat Nederland zonder gastekorten deze winter doorkomt.
  • In de wintermaanden wordt de vulgraad lager door gebruik van gas uit de opslagen.
  • Het gasverbruik is over het algemeen flink lager dan vorige jaren (2019-2021: de jaren voor de gascrisis).
  • De gasprijs fluctueert; de prijs is nog steeds hoog maar is wel fors gedaald door de relatief lage gasvraag.
  • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt vanuit de gassector dagelijks gedetailleerde informatie over gasleveringen.