Rijksoverheid neemt maatregelen voor energiezekerheid

Rusland levert momenteel veel minder gas aan Europa dan afgesproken waardoor het risico op gastekorten in Europa toeneemt. Het kabinet neemt maatregelen om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de winterperiode. Er is op dit moment geen sprake van een gastekort in Nederland, maar de energieprijzen zijn wel heel hoog.

Eerste niveau gascrisis

Het kabinet heeft op 20 juni 2022 besloten het eerste niveau van een gascrisis af te kondigen: de ‘vroegtijdige waarschuwing’. Daarmee treedt het Bescherm- en Herstelplan Gas (BHG) in werking. Met het eerste niveau van een gascrisis moeten gasbedrijven dagelijks informatie over gasleveringen met de overheid delen. Daardoor kan het kabinet de gasmarkt nog strakker monitoren en aanvullende maatregelen nemen wanneer de situatie daarom vraagt. 

Bescherm- en Herstelplan Gas: Vroegtijdige waarschuwing

In het Bescherm- en Herstelplan Gas staan de maatregelen opgenomen die Nederland kan nemen als er een tekort aan gas dreigt. Er zijn nu geen acute gastekorten in Nederland, maar de teruglopende gasleveringen kunnen wel gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de energieprijzen en voor het vullen van de gasopslagen in Nederland en Noordwest Europa voor de komende winterperiode.

Maatregelen van de overheid

Op de volgende manieren werkt Nederland aan de energieleveringszekerheid en het minder afhankelijk worden van gas uit Rusland.

 • Import vloeibaar gas

  Om goed voorbereid te zijn op de komende winter, gaat Nederland ervoor zorgen dat de gasopslagen goed worden gevuld. En dat Nederland meer vloeibaar gas (LNG-gas) uit andere landen kan toelaten.
 • Energiebesparing

  Het kabinet doet daarom een dringende oproep aan bedrijven en huishoudens om zoveel mogelijk energie te (blijven) besparen, ook in de zomer. Nederland en Europa gaan hun energieverbruik in hoger tempo verminderen en verduurzamen. Bijvoorbeeld het versneld isoleren van woningen, sneller zorgen voor meer groen gas, waterstof en extra windmolens op de Noordzee.
 • Afkondigen eerste niveau van een gascrisis.

  Met het eerste niveau van een gascrisis moeten gasbedrijven dagelijks informatie over gasleveringen met de overheid delen.
 • Opheffen productiebeperking kolencentralen

  Het kabinet heeft op 20 juni 2022 besloten per direct de productiebeperking voor kolencentrales voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. Dat betekent dat de kolencentrales weer op vol vermogen mogen produceren, waardoor er minder gas nodig is voor de productie van elektriciteit door gascentrales. Hiermee wordt het risico op gastekorten kleiner. Ook kan het makkelijker worden om de gasopslagen in Nederland en Europa te vullen.
 • Gasbesparingstender

  Het kabinet scherpt de energiebesparingsplicht voor bedrijven aan en zal een nationaal doel voor energiebesparing uitwerken. Ook werkt het kabinet op korte termijn een tijdelijke gasbesparingstender uit, waarmee grote gasverbruikers een financiële prikkel krijgen om hun gasverbruik te verminderen.

Veelgestelde vragen