Afbouw gaswinning Groningen

De gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn maatschappelijk niet langer aanvaardbaar. Daarom heeft het kabinet besloten de gaswinning zo snel mogelijk geheel af te bouwen. Op die manier wordt de oorzaak van het aardbevingsrisico weggenomen en wordt het op korte termijn daadwerkelijk veiliger in de regio.

Uiterlijk  per oktober 2022, maar mogelijk al eerder, daalt de gaswinning tot onder het door Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) geadviseerde niveau van 12 miljard Nm3. In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul. Om dit mogelijk te maken, heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen. Zo komt er een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek en worden industriële grootverbruikers van Groningengas omgebouwd.

Voortaan bepaalt de minister hoeveel gas er jaarlijks nog mag worden gewonnen uit het Groningenveld. Op die manier wordt er nooit meer gas gewonnen dan noodzakelijk is voor de leveringszekerheid. Hiervoor is een aanpassing van de Gaswet en de Mijnbouwwet nodig. In afwachting daarvan wordt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) al vanaf dit gasjaar opgedragen niet meer te winnen dan nodig is voor de leveringszekerheid.

Infographic over de afbouw van de gaswinning in Groningen