Afbouw gaswinning Groningen

De gaswinning uit het Groningenveld leidt tot aardbevingen, die het gebied onveilig maken. De bevingen hebben onder meer schade aan gebouwen en minder welzijn van bewoners tot gevolg. Sinds 2018 wordt de gaswinning afgebouwd, om de regio veiliger te maken. Per 19 april 2024 is het Groningenveld definitief gesloten. 

Afbouw gaswinning naar nul

In het gasjaar 2021/2022 was de maximale gaswinning 4,5 miljard Nm3. In gasjaar 2022-2023 was dit 2,8 miljard Nm3. 

Voor het gasjaar 2023-2024 gold dat er in principe geen gas uit Groningen kwam. In heel bijzondere situaties bleef het mogelijk om een kleine hoeveelheid gas te winnen op de nog 11 bestaande productielocaties.

Vergroot afbeelding Gaswinning Groningenveld januari 2024

Maatregelen die sluiting van het Groningenveld mogelijk maken

Om de sluiting van het Groningenveld op een veilige manier mogelijk te maken, neemt het kabinet onder meer de volgende maatregelen:

  • De gasopslag bij Grijpskerk wordt sinds april 2022 gevuld met hetzelfde soort gas als in het Groningenveld. Zo neemt deze opslag de reserverol van het Groningenveld over.
  • Vanaf oktober 2023 is de stikstoffabriek Zuidbroek II in gebruik genomen. 

Ook is de vraag naar laagcalorisch gas uit het buitenland afgenomen. Bijvoorbeeld uit Duitsland, België en Frankrijk. 

Nieuwsberichten