Afbouw gaswinning Groningen

De gaswinning uit het Groningenveld leidt tot aardbevingen, die het gebied onveilig maken. De bevingen hebben onder meer schade aan gebouwen en minder welzijn van bewoners tot gevolg. Om de regio veiliger te maken, bouwt het kabinet de gaswinning sinds 2018 zo snel mogelijk af.

Afbouw gaswinning naar nul

In het gasjaar 2021/2022 was de maximale gaswinning 4,5 miljard Nm3. Vanaf oktober 2022 staat het Groningenveld op de waakvlam. Dat betekent dat in het gasjaar 2022-2023 een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen: 2,8 miljard Nm3. Het is alleen nog beschikbaar als de nood hoog is. Bijvoorbeeld bij een extreem koude winter of bij grote leveringsproblemen. 

De oorlog in Oekraïne kan hier eventueel toe leiden, maar het Groningenveld wordt alleen gebruikt als allerlaatste optie. Bijvoorbeeld als de energielevering aan huishoudens of ziekenhuizen in gevaar komt. Doel is nog altijd om het Groningenveld in 2023 of uiterlijk 2024 in definitief te sluiten. 

Maatregelen die sluiting van het Groningenveld mogelijk maken

Om de sluiting van het Groningenveld op een veilige manier mogelijk te maken, neemt het kabinet onder meer de volgende maatregelen:

  • De gasopslag bij Grijpskerk wordt sinds april 2022 gevuld met hetzelfde soort gas als in het Groningenveld. Zo neemt deze opslag de reserverol van het Groningenveld over.
  • De gasopslag in Norg wordt minimaal tot de vulgraad gevuld die de Europese Unie voorstelt. Voor de winter van 2022/2023 was dit minimaal 80%.

Staatssecretaris bepaalt hoeveelheid te winnen gas

De staatssecretaris mijnbouw bepaalt hoeveel gas er jaarlijks mag worden gewonnen uit het Groningenveld. Dit gebeurt ieder jaar in september voor het daarop volgende gasjaar. Een gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Vergroot afbeelding

Groningenveld op de waakvlam

Nieuwsberichten