Afbouw gaswinning Groningen

De gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn maatschappelijk niet langer aanvaardbaar. Daarom heeft het kabinet besloten de gaswinning zo snel mogelijk geheel af te bouwen. Op die manier wordt de oorzaak van het aardbevingsrisico weggenomen. Op korte termijn wordt het daardoor veiliger in de regio.

Dankzij de maatregelen van dit kabinet is de gaswinning tot onder de 12 miljard Nm3 gedaald. Dat is het veiligheidsniveau dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert. In gasjaar 2019-2020 was de gaswinning 8,65 miljard Nm3. In de komende jaren wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul. Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om dit mogelijk te maken. Zo wordt er in Zuidbroek een gasmengstation gebouwd om pseudo-Groningengas te maken dat bruikbaar is voor consumenten en bedrijven. Ook worden industriële grootverbruikers omgebouwd, zodat zij geen Groningengas meer hoeven te gebruiken.

Minister bepaalt hoeveelheid te winnen gas

Voortaan bepaalt de minister hoeveel gas er jaarlijks nog mag worden gewonnen uit het Groningenveld. Hiervoor was een aanpassing van de Gaswet en de Mijnbouwwet nodig. Hierin staat dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet meer mag winnen dan nodig is voor de leveringszekerheid. Onderstaande animatie laat zien welke maatregelen er nog meer genomen worden om de gaswinning uit het Groningenveld te beëindigen.

Afbouw van de gaswinning in Groningen

Afbouw van de gaswinning in Groningen

In Nederland gebruiken we gas voor koken, verwarmen en de industrie.
aar de gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen.
Dat heeft grote gevolgen voor de mensen in de regio.
Daarom is besloten...
helemaal te stoppen met gas winnen uit het Groningenveld.
Van 19 miljard kubieke meter in 2018 naar 12 miljard kuub in 2020 en daarna zo snel mogelijk naar nul.
Zo doen we dat:
Met stikstof kan buitenlands gas geschikt gemaakt worden voor Nederlands Gebruik
Daarom kopen we extra stikstof in... en komt er een stikstoffabriek bij.
Bovendien leveren we nu nog Groningengas aan Duitsland, België en Frankrijk 1
Deze contracten bouwen we af.
Ook passen we wet- en regelgeving aan.
In de Gaswet komt te staan dat de grootste verbruikers niet langer het Groningse gas mogen gebruiken.
Elk jaar stelt de Minister van Economische Zaken en Klimaat vast hoeveel gas er in Groningen gewonnen mag worden.
In elk geval niet meer dan nodig.
Hoeveel dat is hangt af van het weer
het verbruik
en de snelheid waarmee het buitenland en grootverbruikers overstappen naar andere energiebronnen.
De maatregelen om de gaswinning af te bouwen kosten tijd.
Om sneller af te bouwen blijven we daarom zoeken naar aanvullende maatregelen.
Zo gaan we in Groningen zo snel mogelijk naar de nul.

Infographic over de afbouw van de gaswinning in Groningen

infographic afbouw gaswinning

Nieuwsberichten