Afbouw gaswinning Groningen

De gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn maatschappelijk niet meer aanvaardbaar. Het kabinet heeft daarom in 2018 besloten de gaswinning zo snel mogelijk helemaal af te bouwen. Op die manier wordt het risico op aardbevingen kleiner en wordt het veiliger in Groningen. Er zijn verschillende maatregelen genomen om dit mogelijk te maken.

Minder gas uit Groningen

In Zuidbroek wordt een stikstofinstallatie gebouwd die geïmporteerd gas met stikstof mengt. Daardoor is het vergelijkbaar met gas uit Groningen. Op die manier wordt het geschikt voor huishoudens en bedrijven die Gronings gas gebruiken. Grote industriële gebruikers van Gronings gas moesten hun installaties de afgelopen jaren ombouwen. Zo zijn ze niet meer afhankelijk van Gronings gas.

Sluiting Groningenveld

Vanaf oktober 2022 gaat het Groningenveld op de waakvlam. Het is dan alleen nog nodig als reserve. Bijvoorbeeld bij storingen in het gassysteem. Of als allerlaatste redmiddel als de levering van gas in gevaar komt.

Door de oorlog in Oekraïne is de politieke situatie in de wereld onzeker geworden. Dat kan invloed hebben op de levering van gas uit andere landen. Als de politieke situatie in de wereld het toelaat, sluit het Groningenveld volledig in 2023 of 2024. 

Staatssecretaris bepaalt hoeveelheid te winnen gas

De staatssecretaris Mijnbouw bepaalt hoeveel gas er jaarlijks mag worden gewonnen uit het Groningenveld. In september neemt hij een besluit over de hoogte van de gaswinning voor het daarop volgende gasjaar. Een gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Hij volgt hiervoor elk jaar een vaste openbare procedure.

In februari geeft Gasunie Transport Services (GTS) de verwachtingen voor het volgende gasjaar. TNO maakt daar een seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA) bij. De staatssecretaris vraagt daarna advies aan betrokken provincies, gemeenten, waterschappen, Veiligheidsregio Groningen, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO, KNMI en de Mijnraad. In juni maakt hij een ontwerp-vaststellingsbesluit bekend, waar iedereen op kan reageren. In september neemt hij dan het definitieve besluit.

Afbouw van de gaswinning in Groningen

Afbouw gaswinning Groningen

Nieuwsberichten