Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsappreciatie rapport 'Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsappreciatie rapport 'Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee' (PDF | 2 pagina's | 211 kB)