Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslag 2022 delfstoffen en aardwarmte

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslag 2022 delfstoffen en aardwarmte