Waarom wint Nederland gas uit kleine gasvelden?

Deze video legt uit waarom we in Nederland aardgas winnen uit kleine gasvelden.

We winnen in Nederland aardgas uit kleine gasvelden. Waarom doen we dat?
 
De komende decennia heeft Nederland aardgas nodig. Meer dan 80% van alle huishoudens gebruikt gas voor verwarming en ook de industrie kan nog niet zonder. Voorlopig kunnen we dat gas nog niet meteen vervangen door energiebronnen met minder CO2-uitstoot.
 
Door de klimaatplannen gaat het gebruik van aardgas wel stap voor stap omlaag. We kunnen het aardgas dat nog nodig is importeren... maar door in Nederland te winnen voorkomen we CO2-uitstoot. Bovendien zorgt dit voor inkomsten én werkgelegenheid. Daarom heeft het winnen van gas in Nederland onze voorkeur, zolang het veilig kan.
 
Het winnen van gas gebeurt uit zo’n 200 kleine gasvelden, waarvan de helft op land ligt. Zo’n klein gasveld is gemiddeld duizend keer kleiner dan het Groningenveld. Kleinere gasvelden betekent kleinere risico’s. We kunnen deze gasvelden met elkaar vergelijken en zo de gevolgen van winning beter inschatten.
 
Het KNMI meet of er bevingen zijn in de gebieden rond de gasvelden en het Staatstoezicht op de Mijnen houdt de risico’s in de gaten. Is een gasveld niet meer veilig, dan wordt de winning stopgezet.
 
Heeft u schade? Vanaf 1 juli 2020 is er een onafhankelijke commissie die de schademelding afhandelt. Bewoners hoeven daarom niet meer zelf te bewijzen dat schade door mijnbouw is ontstaan. Dat doet de Commissie Mijnbouwschade. Bij mijnbouwschade is het mijnbouwbedrijf verplicht snel te betalen.