Geen mijnbouw onder Waddengebied

Vanaf vandaag kan iedereen een reactie geven op het voorstel van staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) om geen nieuwe winning van delfstoffen meer toe te staan onder het Waddengebied. Delfstoffen zijn bijvoorbeeld gas en zout. Het Waddengebied is een uniek natuurgebied en sinds 2009 werelderfgoed. Het kabinet wil dit kwetsbare gebied nog beter beschermen. De internetconsultatie staat vanwege de vakantieperiode zes weken open op internetconsultatie.nl.

Met deze wijziging wordt geregeld dat er geen nieuwe vergunningen gegeven mogen worden voor het zoeken naar of winnen van bijvoorbeeld gas of zout. De huidige gasplannen hebben een doorlooptijd tot eind 2035. Daarna worden deze niet meer verlengd. Het blijft wel mogelijk om bijvoorbeeld een vergunning te krijgen om bestaande mijnbouwwerken op te ruimen. Ook blijven in de toekomst eventueel duurzame vormen van mijnbouw, zoals geothermie, mogelijk.

Ternaard

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de procedure voor de gaswinning ten noorden van het dorp Ternaard wordt afgerond. Momenteel buigt de minister voor Natuur en Stikstof zich over het besluit over de vergunning Wet natuurbescherming.